Πίτσα commit

Όταν κάνεις commit την ώρα που φτάνει η πίτσα
This article is also available in english.

Εγώ:

$ git commit -m "Closes issue #13"
  * Remove obsolete reference to core entity
  * Refactor module generating values
  * Log every ac...

Συνάδελφος: “Ήρθαν οι πίτσες!”

Εγώ:

* backspaces *
$ git commit -m "Fixes"