Πίτσα commit

Όταν κάνεις commit την ώρα που φτάνει η πίτσα
This article is also available in english.