Μιλάω στον κώδικα

Σε μένα μιλάς;
This article is also available in english.
I just released stup, a tool for easily keeping organized daily notes in the terminal. You can find it on GitHub here.

Όταν προγραμματίζω, μιλάω στον κώδικα. Αλλά, σύμφωνα με τη γάτα μου, αυτό είναι το λιγότερο ανησυχητικό.