Μιλάω στον κώδικα

Σε μένα μιλάς;
This article is also available in english.

Όταν προγραμματίζω, μιλάω στον κώδικα. Αλλά, σύμφωνα με τη γάτα μου, αυτό είναι το λιγότερο ανησυχητικό.