Μιλάω στον κώδικα

Σε μένα μιλάς;
This article is also available in english.