Όταν πρέπει να υποστηρίξεις IE6

This article is also available in english.